HaMoked Logo

חברות וחברים יקרים,

בשבוע האחרון שמענו רבות על חוק האזרחות והכניסה לישראל, המכונה באמצעי התקשורת "החוק למניעת איחוד משפחות עם פלסטינים" או "החוק למניעת כניסת פלסטינים לישראל". בפועל לא מונע החוק כניסה של פלסטינים לישראל, אולם מדובר בחוק מפלה וגזעני שפוגע פגיעה קשה באלפי משפחות.

כבר שני עשורים שהמוקד נאבק נגד חוק זה ומסייע לעשרות אלפי קורבנותיו. החוק קובע כי לא יוענק מעמד משפטי (תושבות או אזרחות) לפלסטינים בישראל במסגרת נישואיהם לאזרחי המדינה או תושביה. בהיעדר מעמד חוקי רשמי, בני ובנות הזוג הפלסטינים נאלצים לחיות במדינה מתוקף היתרי שהייה זמניים שמנפיק הצבא, אותם הם נאלצים לחדש מדי שנה או שנתיים. בנוסף, החוק קובע כי רק בני ובנות זוג מעל גיל מסוים (25 לנשים ו-35 לגברים) יכולים לקבל היתרי שהייה מעין אלה, ובכך מאלץ זוגות צעירים להתגורר במקום אחר, או לחיות במדינה ללא מעמד חוקי.

רשמית, מטרת החוק היא ביטחונית: למנוע כניסה של מפגעים פוטנציאליים לישראל. בפועל, מדיניות זו היא אחת מרבות שמטרתן ותכליתן היא שמירה על "המאזן הדמוגרפי" בישראל – היינו, שימור הרוב היהודי במדינה, תוך פגיעה קשה בזכויותיהם של אזרחים ותושבים ערבים.

לא נלאה אתכם בפרטים על השינויים שחלו בחוק בשנים מאז חוקק לראשונה (אם תרצו להתעמק בנושא, אין משאב טוב יותר מציר הזמן של המוקד). הצלחנו למזער את נזקי החוק באמצעות פעילות משפטית, אך אלפי משפחות עדיין תלויות בהיתרים זמניים על מנת לקיים חיי משפחה.

כאמור, החוק לא מונע בפועל כניסה של בני ובנות זוג (מעל גיל מסוים) מהגדה המערבית לישראל. במתכונתו הנוכחית, החוק רק מונע מבני ומבנות הזוג אפשרות לרכוש מעמד במדינה, ובכך נשללת גישתם לזכויות סוציאליות. ללא מעמד, נאלצים בני הזוג לחיות לנצח בבתיהם מכוח היתרים זמניים, בחשש תמידי כי משרד הפנים יסרב לחדש את היתרם ויאלץ אותם לעזוב את ביתם. כיום, כ-9,200 משפחות שכאלה גרות בישראל ובירושלים המזרחית, ונאלצות להתמודד פעם אחר פעם עם מסכת בירוקרטית מבלבלת, משפילה, ובלתי נגמרת.

החוק גם מביא לפגיעה קשה בילדים ממשפחות אלה, ופעמים רבות מגיעים למוקד ילדים חסרי מעמד שהוריהם לא הצליחו לרשום אותם במשרד הפנים.

מזה כשני עשורים קורא המוקד לביטולו של חוק מפלה זה, הפוגע פגיעה קשה בזכותם של אלפים לחיי משפחה ולשוויון. קשה שלא לראות את האירוניה בכך שדווקא קונסטלציה פוליטית נקודתית עלולה להביא לביטולו של החוק הנפסד הזה. כך או כך, אנחנו במוקד נשמח לחגוג את ביטולו של החוק הפוגעני, או כל צמצום משמעותי של נזקיו.

בברכה,

עו"ד דניאל שנהר

המוקד להגנת הפרט

 

 

תמיכה בפעילותנו אנו זקוקים לתמיכתכם כדי להמשיך להעניק סיוע משפטי בחינם לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים, וכן לפעול לשינוי מדיניות במטרה להביא שיפור נרחב במצב זכויות האדם בשטחים. לתמיכה במוקד
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו
הרשמה לרשימת הדיוור
שתפו:
s